Oversigt over banerne

Oversigt over banerne ved u-stævnet, hvor vi omklædning, baner og teltområde er vist.